Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Edebiyat için internetten derlediğim yazılı soruları...

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAÇIKOÇ ANADOLU LİSESİ II. DÖNEM 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR

Adı Soyadı:……………………………………….. No:……… Sınıf:……..

1. “Primo Türk Çocuğu” adlı hikayeyi kısaca özetleyiniz. (10)
2. Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemi edebiyat anlayışları arasındaki farklardan beş tanesini yazınız.(10)
3. Ahmet Haşim’in edebi kişiliği, sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz ve eserlerini yazınız.(10)
4. Halide Edip Adıvar’ın eserlerinden beş tanesini yazınız.(5)
5. “Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Sadece Ok şiirini heceyle yazmıştır. Şiirde şekil mükemmelliğine, ahenge ve kafiyeye önem vermiştir. Albert Sorel’in etkisiyle Türk tarihine yönelmiştir.” Sözü edilen sanatçı kimdir?(5)
6. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit’in tiyatrolarını genel özelliklerine göre karşılaştırınız.(10)
7. “İlk gençlik şiirlerini Tamat adı altında toplamıştır. Şiirlerini Evrak-ı Leyal adıyla yayımlamayı düşünmüş ama yayımlayamamıştır. Tiryaki Sözleri, Avrupa Mektupları düzyazı eserlerine örnektir.” Sözü edilen sanatçı kimdir?(5)

8. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(5)
a) Milli Edebiyat, yer yer şahsi konular işlense de hamaset yüklü bir edebiyattır. (…..)
b) Milli Edebiyat sanatçıları, Türkçe karşılıkları olan Arapça , Farsça kelimeleri şiirlerinde kullanmaya
özen göstermişlerdir.(……)
c) Milli Edebiyat sanatçıları halk şiiri nazım şekillerini kullanmışlardır.(……..)
d) Milli Edebiyat sanatçıları hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmışlardır.(……..)
e) Milli Edebiyat sanatçıları eserlerinde yerli hayatı ve milli tarihle ilgili konuları işlemişlerdir.(………)

9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.(10)
Mili edebiyata manzumeleri ve düşünceleriyle yön veren …………………………………
Milli edebiyatın tarih ve edebiyat tarihi alanındaki temsilcisi, …………………………….
………………………. tarafından yazılan “Yeni Lisan” adlı yazı Milli edebiyatın bildirgesi durumundadır.
Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı …………………………………….
Tevfik Fikret’in, çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı kitabının adı ……………………

10. Aşağıdaki sözlerin karşısına ait olduğu sanatçıyı/akımı yazınız.(6)
“Şiir, söz ile musiki arasında,fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisandır.” ………………………
“Şiir, musikiden başka türlü bir musikidir” ………………………………..
“Sanat şahsi ve muhteremdir.” ……………………………………

11. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını/şairlerini yazınız.(5)
* Türk Sazı:……………………………………………………………………………………
* Eğil Dağlar:………………………………………………………………………………….
* Mor Salkımlı Ev:…………………………………………………………………………….
* Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar:…………………………………………………………
* Türkleşmek Muasırlaşmak İslamlaşmak :…………………………………………………….

12. Aşağıdaki isimlerin temsilcisi olduğu düşünce akımlarını yazınız.(3)
* Ziya Gökalp :…………………………………
* Said Halim Paşa………………………………
* Abdullah Cevdet:……………………………..

13. Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz.(16)
Eser Adı Yazar Ana Kahramanlar Konusu
Madam Bovary

Anna Karanina

Aşk-ı Memnu

Eylül


2007–2008 İ.H.L. 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
ADI VE SOYADI: AAAA SINIFI:
NU:
1- Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz?5puan
Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. ( )
Servet-i Fünun döneminde ahenk geri plana itilmiştir. ( )
Mensur şiirde, şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için sanatçı duygularını daha serbest ifade eder. ( )
Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. ( )
Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. ( )

SİS
Örtün, evet, ey trajedi sahnesi… Örtün, evet, ey şehir
Örtün ve ebediyen uyu, ey dünyanın kahpesi!... (Tevfik Fikret)
2-Bu beyitte anlatılanları şiirin genelini düşünerek açıklayınız? 10puan

3-Servet-i Fünun şiirinin Tanzimat şiirinden ayrılan yönlerini yazınız? 10puan


Bekleyen gözlerim yorulmuştu 4-Yandaki şiirde, imgeleri ve söz sanatlarını bulunuz? 5 puan
Sonra birden gökyüzüne baktım:
Tam tepemde taze bir hayal,
Bana senden şarkılar okudu. (Tahsin Nahid)

5-Fecr-i Atinin kuruluşunda yer alan Servet-i Fünun şairi kimdir? Fecr-i Aticilere nasıl bir katkısı olmuştur? 5puan
6-Ahmet Haşim’in eserlerini yazınız? 5 puan


7-Ahmet Mithat Efendi Servet-i Fünuncuları niçin eleştirmiştir? Açıklayınız. 10puan
8-Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun dergisini bırakmasına sebep olan olay nedir? 10puan
9- Fecr-i Aticilerin yayımladığı bildiriye imza atan sanatçılardan beş tanesinin ismini yazınız? 5puan


10- Tanzimat edebiyatıyla Servet-i Fünun edebiyatının farklılıklarını yazınız? 10puan
Edebi tür ve tema:

Dil ve anlatım: Edebi akımlar:
11-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. 5puan
Ahmet Haşim hep bilinmeyen bir yere ………………………….. gitmek istemiştir.
Şahabettin Süleyman Fecr-i Ati edebiyatına ilk önce ………………………..adını düşünmüştür.
Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı ……………………..………katılmış bir kısmıda ………………….kalmıştır.
Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı………………………………adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
Leyla Yahut Bİri Mecnu’un İntikamı adlı eseri ………………………………… yazmıştır.
12-Olay hikâyesi hakkında bilgi veriniz?10puan
13-Osmanlı devletinin son dönemlerinde ortaya çıkan “İslamcılık akımı” hakkında bilgi veriniz? 10puan

2007–2008 İ.H.L. 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
BBBB
ADI VE SOYADI: Sınıfı:
NU:
1- Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz? 5puan
Servet-i Fünun döneminde kafiye göz için değil kulak içindir ilkesi benimsenir.. ( )
Servet-i Fünun döneminde şiir nazım şekli bakımından zenginlik kazanır. ( )
Mensur şiirde, şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için sanatçı duygularını daha serbest ifade eder. ( )
Servet-i Fünun hikâyesinde fiilimsilerle birleşik cümleler kurulmuş, bağlı ve sıralı cümlecikler sık sık kullanılmıştır. ( )
Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. ( )
SİS
Ey zulümler meydanı… evet ey parlak sahne
Ey facialarla donanan parıltılı ve gösterişli sahne! (Tevfik Fikret)
2-Bu beyitte anlatılanları şiirin genelini düşünerek açıklayınız? 10puan3-Durum hikâyesi hakkında bilgi veriniz? 10puan
Sen ki nasipsiz çölümde 4-Yandaki şiirde, imgeleri ve söz sanatlarını bulunuz? 5 puan
Küçük bir merhamet ve şefkat ışığısın:
Dinle, ruhumdan yankılanan bu tınlayış,
Hasta bir telde hasta bir nağme. (Tahsin Nahid)

5-Fecr-i Aticilerin beyannamelerinde yapacaklarını bildirdikleri yenilikleri maddeler halinde yazınız? 10puan
6-Ahmet Haşim’in şiirlerinin konusu hakkında bilgi veriniz? 5 puan


7-Ahmet Mithat Efendi Servet-i Fünuncuları niçin eleştirmiştir? Açıklayınız. 10puan8- Servet-i Fünun dergisinin dağılmasına neden olan iç sebepleri yazınız? 10puan

9- Genç Kalemler Dergisi Fecr-i Ati edebiyatını niçin eleştirmiştir? Açıklayınız. 5 puan
10- Servet-i Fünun sanatçılarının psikolojik durumları hakkında bilgi veriniz? Nedenlerini açıklayarak. 5puan11-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. 5 puan
Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak …………………………………………. sözünü kullanmıştır.
Şahabettin Süleyman Fecr-i Ati edebiyatına ilk önce ………………………..adını düşünmüştür.
Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı ……………………..………katılmış bir kısmıda ………………….kalmıştır.
Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı………………………………adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
…………………………………Turancılık ile ilgili yazılarını Çağlayanlar adlı kitapta toplamıştır.
12-Durum hikâyesi hakkında bilgi veriniz? 10puan13- Osmanlı devletinin son dönemlerinde ortaya çıkan “Osmanlıcılık akımı” hakkında bilgi veriniz? 10puan


_________________
Kullanıcı profilini gör
ADI,SOYADI: No:
SINIFI:
DERİNKUYU LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARIDIR.
1.Edebiyatın sosyal ve siyasi hayatla ilişkisini örneklerle açıklayınız.
2.Tanzimat edebiyatında birinci ve ikinci dönem edebiyat anlayışlarını örneklerle karşılaştırınız.
3.Tanzimat edebiyatında ortaya çıkan yeni edebi türler nelerdir, bu türlerin gazete ile ilişkisini açıklayınız.

4.”Hürriyet Kasidesi”nden yararlanarak Namık Kemal’in fikri ve edebi kişiliğini yazınız.

5. Şair-i Azam ve Vatan Şairi olarak anılan sanatçılarımızın isimlerini yazınız.6.Gülnihal, İçli Kız,Rüya eserlerinin yazarlarını yazınız.


7.Türk edebiyatın da ilk çeviri eserle ilk edebi romanı yazarlarıyla yazınız.


8.Edebiyatımızda ilk özel gazete, ilk resmi gazete, yarı resmi gazeteyi yazınız.


9. Ziya Paşa’nın…………….. eserine karşı Namık Kemal…………………… eserini yazmıştır.
Cümlede boşlukları doldurunuz.
KARACASU LİSESİ 2008–2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TÜRK DEBİYATI DERSİ 12.B1 SINIFI 2.DÖNEM I.YAZILI SINAVI
CEVAP ANAHTARI
1- Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz.
( D ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiir, sosyal ve politik sorunlar karşısında bireyin eleştirel duruşunu ve özgürlük arayışını yansıtır. (2 puan)
( D ) İkinci yeni sonrası toplumcu şairler, şiire yükledikleri işlev bakımından Türk şiirinde Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Nazım Hikmet çizgisine bağlanırlar. (2 puan)
( Y ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde içerikten çok biçime önem verilmiştir. (2 puan)
( Y ) İkinci Yeni şairleri “ Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın.” Anlayışıyla şiir yazmışlardır. (2 puan)
( D ) İkinci Yeni şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır. (2 puan)
2- 1960 sonrası toplumcu şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız.
* Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmeye başlamışlardır. (2 puan)
* Şiirde içeriğe önem verilir. (2 puan)
*Tema bakımında ikinci yeni şiirinin işlediği bunalım, yalnızlık ve sıkıntı temalarının yerini ümit, geleceğe inanç ve direnme isteği gibi temalar almıştır. (1 puan)
* Şiir dili ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınılır. (1 puan)
* Uzak çağrışımlara yer verilmez. (1 puan)
* Açık bir anlatıma yönelme vardır. (1 puan)
*Geleneksel söyleyişten yararlanma gayreti vardır. (2 puan)
3- İsmet ÖZEL (10 puan)
4- Turgut Uyar (10 puan)
5- *Şiirin anlamı kapalıdır. (2 puan)
*İmgeye ağırlık verilmiştir. (2 puan)
*Soyutlamalar yapılmıştır. (2 puan)
*Çağrışımsal bir dil kullanılmıştır. (2 puan)
*İnsan her zaman ve zeminde değerlidir. (1 puan)
*Konuşma dilinden uzaklaşılmıştır. (1 puan)
6- Sezai Karakoç (10 puan)
7- Attila İlhan’ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı MAVİ adlı derginin etrafında toplanan edebi gruba MAVİCİLER denir. (5 puan) (5 puan)
8- Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu’nun oluşturduğu bir topluluktur
(3 puan) (3 puan) (4 puan)
9- Cahit Külebi (10 puan)
10- Garip Akımı temsilcileri batıdaki hangi edebi akımdan etkilenmiştir? Sürrealizm (10 puan)

www.edebiyatogretmeni.net

Adı-Soyadı:
Nu. :
…….. LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI 11/C SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARIDIR.
1. Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz.
-Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. ( )
-Servet-i Fünun döneminde ahenk geri plana itilmiştir. ( )
-Mensur şiirde, şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için sanatçı duygularını daha serbest ifade eder. ( )
-Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. ( )
-Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. ( )
2.Servet-i Fünun Dönemi hikayelerinin özelliklerini yazınız.
3.Macera romanları hakkında bilgi veriniz.Macera romanlarına iki örnek eser (yazarıyla birlikte) yazınız.
4. “O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi.Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız,ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır.Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.
Paragrafta sözü edilen sanatçı kimdir?Bu sanatçının roman türündeki eserlerinden beş tanesini yazınız.
5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.
*Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı …………………………………….
*Tevfik Fikret’in, çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı kitabının adı …………………………….
* Mehmet Rauf’un mensur şiirlerini topladığı yapıtın adı……………………………………………….
* Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı………………………………adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
* Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak …………………………………………. sözünü kullanmıştır.
6.Fecr-i Ati döneminde tiyatro türünde eser veren sanatçıların adlarını yazınız.
7.Durum hikayeleri hakkında bilgi veriniz.
8.Fikir akımlarının başarısızlık nedenlerini yazınız ve İslamcılık akımı hakkında bilgi veriniz.
9. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını/şairlerini yazınız.
* Piyale:……………………………………………………
* Notre Damın Kamburu:………………………………………… ..
* Gülnihal :……………………………………………… ..
* Rübab-ı şikeste:………………………………………….
* Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak :………………………………
10.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1.Halit Ziya’nın etkisindedir.İlk psikolojik romanımız olan “Eylül”ü yazmıştır.Romanlarında anlatım pürüzlerine rastlanır.
Sözü edilen yazarımız hangisidir?
A)Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B)Ahmet Haşim
C)Hüseyin Suat
D)Hüseyin Cahit Yalçın
E)Mehmet Rauf

2.Servet-i Fünun öncülüğü yaptığı halde toplumsal sanat anlayışına yönelen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)Halit Ziya Uşaklıgil
B) Tevfik Fikret
C)Cenap Şahabettin
D)Ahmet Haşim
E) Mehmet Rauf


3.Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun içinde bulunmamıştır?
A)Ahmet Haşim
B)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)Fuat Köprülü
D)Faruk Nafiz Çamlıbel
E)Refik Halit Karay

5.Ünlü şairimize göre şiir: “Şairin dili düz yazı gibi anlaşılmak üzere değil, fakat duyulmak üzere vücut bulmuş musiki ile söz arasında sözden çok musikiye yakın ortalama bir dildir.”
Bu parçada sözü edilen edebi akım ve şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Parnasizm:Yahya Kemal Beyatlı
B)Sembolizm:Cenap Şahabettin
C)Klasisizm:Şinasi
D)Parnasizm:Tevfik Fikret
E)Sembolizm:Ahmet Haşim
BAŞARILAR…

4.Aşağıdaki edebi türlerden hangisine Servet-i fünun döneminde çok az yer verilmiştir?
A)Tiyatro B)Roman C)Şiir
D)Eleştiri E)Öykü
Not baremi:Her sorunu doğru cevabı onar puan olmak üzere toplam 100 puandır.
TDE Öğrt.


_________________
Kullanıcı profilini gör
Adı, Soyadı: No: 28.03.2008 NOT:
2007/2008 Öğretim Yılı, Avanos Anadolu Lisesi, 11/A Sınıfı, Türk Edebiyatı Dersi II. Dönem I. Yazılısı
Bir Günün Sonunda Arzu
Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan,
Güller gibi... sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını ömrün eder ilân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Alemlerimizden sefer eyler?
Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Üstümde sema kavs-i mutalsam!
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam!
Ahmet Haşim

Fecr: şafak, gün doğuşu, ışık.
Nümâyan: görünen, âşikâr.
Nalan: inleyen, acı çeken.
Sırma: altın.
Kavs-i mutalsam: tılsımlı kavis.www.edebiyatogretmeni.net


2007/2008 Öğretim Yılı, Avanos Anadolu Lisesi, 11/A Sınıfı, Türk Edebiyatı Dersi II. Dönem I. Yazılısı
Adı, Soyadı: No: 28.03.2008 NOT:

Bir Günün Sonunda Arzu
Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan,
Güller gibi... sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını ömrün eder ilân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Alemlerimizden sefer eyler?
Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Üstümde sema kavs-i mutalsam!
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam!
Ahmet Haşim

Fecr: şafak, gün doğuşu, ışık.
Nümâyan: görünen, âşikâr.
Nalan: inleyen, acı çeken.
Sırma: altın.
Kavs-i mutalsam: tılsımlı kavis.


2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PENDİK ALPARSLAN LİSESİ (B)
TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. DÖNEM I. YAZILISI SORULARI
1. Boş bırakılan yerlere doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.( 10p)
• Tevfik Fikret nazmı nesre yaklaştırmada çok başarılıdır.( )
• Ahmet Haşim bir şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.( )
• Şiir Cenap Şahabettin için kelimelerle yapılmış bir resimdir.( )
• Servet-i Fünuncular tiyatro tekniğini geliştirmişlerdir.( )
• Tevfik Fikret “Sis” adlı şiirinde İstanbul’un güzelliklerini dile getirmiştir.( )
2. Boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.(10p)
……………………adlı roman ,……………………….’ nın en tanınmış
eserlerindendir. Roman ………………… …’in tatlı hayallerinin nasıl acı gerçeklere dönüştüğünü anlatmaktadır. Özellikle kurduğu ………………….... hayalleri ve çok sevdiği …………………….’nın bir subay ile nişanlanması üzerine yaşadığı acı anlatılmaktadır. Roman ………………………. akımının etkisindedir.
3. Servet-i Fünun döneminde yazılan hikâyelerle ilgili ( Bir Damla Kan, Köy Düğünü) beş çıkarımda bulununuz.(10p)
4. Aşağıdaki tabloda yer alan boşlukları doldurunuz. (15p)
TÜRÜ ESER ADI SANATÇI ADI
Gezi Yazısı Ahmet Haşim
Tâmat
Mensur Şiir Halit Ziya Uşaklıgil
Kavgalarım
Genç Kız Kalbi
5. Ahmet Haşim ve Cenap Şahabettin ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ortak değildir?( 5p)
a) Her ikisi de gezi yazısı yazmıştır. b) İkisi de aruz ölçüsünü kullanmıştır.
c)İkisinde de tabiat unsurlarına rastlanır.d)Sanat sanat içindir ilkesini benimsemişler
e) İkisi de Fransız sembolist ve empresyonistlerden etkilenmiştir.
6. “Daha çok şiirde etkisini gösteren sanat akımıdır. Anlamdan ziyade müzik ön plandadır. Anlamca kapalı şiirler yazılır. Şairler yazdıkları şiirlerden her okurun farklı yorumlar çıkarmasından hoşlanırlar.”
Yukarıda özellikleri verilen edebi akım hangisidir? Bu akımın bizim edebiyatımızdaki ilk uygulayıcısı kimdir?(5)
a) Parnasizim- Tevfik Fikret b) Sembolizm- Ahmet Haşim
c) Romantizm- Namık Kemal d) Sembolizm-Cenap Şahabettin e) Parnasizm-C.Şahabettin
7. I. Şiirde gerçekçilik anlayışının edebiyatımızdaki temsilcisidir.
II. Tüm şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır.
III. Bir dönem toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
IV. Elhan-ı Şita en tanınmış şiiridir.
V. Edebiyatımızda mensur şiirin ilk örneğini vermiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangi ikisi Tevfik Fikret için söylenebilir. (5p)
a) I ve III b) II ve V c) I ve IV d) III ve V e) II ve IV
8. Okuduğumuz romandan -Aşk-ı Memnu- ve araştırmalarınızdan hareketle Halit Ziya Uşaklıgil’ in romancılığı ile ilgili beş çıkarımda bulununuz. (20p)
9. Mensur şiir türü ile ilgili öğrendiklerinizden beşini maddeler halinde yazınız.(20p)

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PENDİK ALPARSLAN LİSESİ (A)
TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. DÖNEM I. YAZILISI SORULARI
1. Boş bırakılan yerlere doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.( 10p)
• Cenap Şahabettin bir şiiri dışında hepsini aruzla yazmıştır.( )
• Sone ilk defa Cenap Şahabettin tarafından kullanılmıştır.( )
• Tevfik Fikret mısra bütünlüğünü kırarak serbest müstezatı geliştirmiştir.( )
• Haşim’e göre şiir musikiden ziyade söze yakın bir sanattır.( )
• Tevfik Fikret şiirde kulak için kafiye görüşünün uygulayıcısıdır.( )
2. Boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. ( 10p)
…………………………. kız kardeşi ……………………’i Vehbi Efendi adlı biriyle evlendirir.Kız kardeşi kocasından sürekli dayak yer ve hamileyken yediği dayağın etkisiyle ölür. En yakın arkadaşı ……..………………….’nin kız kardeşi
…………………’ya büyük bir aşk duymaktadır. En büyük hayallerinden biri onunla evlenmektir. Diğer mavi hayali ise …………………… ‘tır. Ancak tüm tatlı hayalleri acı gerçeklere döner.
3. Aşağıdaki tabloda yer alan boşlukları doldurunuz. (15p)
TÜRÜ ESER ADI SANATÇI ADI
Anı Halit Ziya Uşaklıgil
Siyah İnciler
Gezi Yazısı Cenap Şahabettin
Kırık Hayatlar
Rübab-ı Şikeste
4. Okuduğumuz okuma parçalarından hareketle Servet-i Fünun döneminde edebiyatımızda görülen ilklerden beş tanesini yazınız. (10p)
5. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’da ortak değildir?(5p)
a) Dönemlerinin en popüler yazarlarıdırlar
b) Çağdaşlarına göre sade bir dil kullanmışlardır.
c) Roman, tarih, anı gibi çok çeşitli alanlarda eserler vermişlerdir.
d) Romanlarında kullandıkları mekân İstanbul’dur
e) Eserleri sanatsal açıdan kusurludur.
6. “Duyularımız dış dünyayı olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır. Bunu içinde bizim anlattıklarımız dış dünya değil, bu dünyanın hayalimizle bezenmiş bizdeki yansımalarıdır..”(5p)
Yukarıdaki görüş hangi edebi akıma aittir ve bizdeki en başarılı temsilcisi kimdir?
a) Realizm-Halit Ziya b) Parnasizm- Tevfik Fikret c) Parnasizm- Ahmet Haşim
d) Sembolizm- Ahmet Haşim e) Sembolizm- Cenap Şahabettin
7. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim’in özelliklerinden biri olamaz.(5p)
a) Şiirinde musiki çok önemlidir. b) Serbest müstezatı daha serbest kullanmıştır.
c) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. d) Şiirlerinde anlam kapalıdır.
e) Parnasizm etkilendiği en önemli akımdır.
8. Servet-i Fünunda yazılan coşku ve heyecanı dile getiren metinlerle ilgili beş çıkarımda bulununuz. (20p)
9. Fecr-i Âti topluluğunun başarılı ve kalıcı olamamasının sebeplerini beş madde halinde yazınız.(20p)


_________________
Kullanıcı profilini gör
[b]cansu cuum
çok saol cnm cheers

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz